Usługi

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych

 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do  indywidualnych potrzeb jednostki

 • rejestracja podmiotów gospodarczych

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych

 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 • sporządzanie raportów dla Zarządu

 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej

Prowadzenie podatkowej książki przychodów-rozchodów oraz innych ewidencji:

 • rejestracja działalności gospodarczej

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych

 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • rozliczenia z ZUS właścicieli firmy

 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej

Prowadzenie kadr i płac:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej

 • kalkulacja wynagrodzeń

 • sporządzanie list płac

 • prowadzenie rozliczeń z ZUS

 • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych

 • księgowość płacowa

 • kompleksowe rozliczanie umów o dzieło i zleceń